Využite možnosť získať zľavu z vášho mesačného paušálu.

Veríme, že ste s našimi službami spokojní. Budeme veľmi radi za každú referenciu od vás – našich súčasných klientov, či už pozitívnu alebo negatívnu.

Pevne veríme, že medzi vašimi obchodnými partnermi a známymi sú podnikatelia prípadne spoločnosti zaujímajúce sa o účtovné služby a daňové poradenstvo na profesionálnej úrovni.

Za prípadnú referenciu by sme vám radi ponúkli zľavu z vášho aktuálneho mesačného paušálu. Zľava je vo výške dvoch mesačných paušálov odporúčaného klienta.

Názorný spôsob výpočtu odmeny za odporúčanie. Ak sa nám podarí na základe vášho odporúčania získať klienta s pravidelným mesačným paušálom 150 €, tak suma vypočítaná ako dvojnásobok paušálu nového klienta, t.j. 2x150=300 € bude odrátaná z vášho pravidelného mesačného paušálu. Ak je váš súčasný mesačný paušál menší ako 300 €, tak bude odrátavaný počas nasledujúcich mesiacov. Odmena prináleží po 3 mesiacoch spolupráce s odporúčaným klientom. K preukázaniu nároku na odmenu treba, aby váš odporúčaný klient v priebehu procesu presunu účtovníctva k nám uviedol IČO vašej spoločnosti. Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

My urobíme všetko pre to, aby sa každý vami odporúčaný obchodný partner stal i naším klientom. Možnosť takto ušetriť na vedení účtovníctva je do 31.12.2021

Ak by ste mali záujem o tento druh spolupráce, kontaktujte naše obchodné oddelenie cez jeden z komunikačných kanálov uvedených v sekcií Kontakt. Následne s vami prejdeme a dohodneme detaily.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť.