Zmena náhrady za použitie motorového vozidla pri podnikaní

Od 1.6.2019 nadobudlo účinnosť opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 143/2019 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Opatrením sa zvyšuje suma náhrady na 0,193 €/km použitia súkromného vozidla na podnikanie. Naposledy sa základná náhrada zvyšovala pred 10 rokmi.

Cestovná náhrada pri použití súkromného vozidla pri podnikaní

Zákon o cestovných náhradách dáva podnikateľom možnosť vyplatenia cestovnej náhrady za použitie vlastného motorového vozidla na podnikateľské účely.

Príklad: Menšia firma s 3 zamestnancami poskytuje IT služby. Konateľ firmy sa dohodol so zamestnancom, že na pracovnú cestu za klientom pôjde vlastným vozidlom. Zamestnanec má na základe vyúčtovania cestovných náhrad nárok na náhradu za použitie vlastného vozidla. Za každý km dostane od 1.6.2019 0,193 € a takisto má nárok na náhradu za pohonné hmoty spotrebované podľa prejdenej vzdialenosti.

POZOR: Aj pri vyplácaní cestovných náhrad má podnikateľ povinnosť priznať použitie takého vozidla v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel a zaplatiť daň.

Zamestnanec môže na pracovnej ceste využiť aj iné vozidlo, ako svoje vlastné. Môže to byť napríklad vozidlo rodičov alebo súrodencov. Nemusí byť v dokladoch o vozidle zapísaný ako vlastník.

Výška cestovných náhrad

Od 1.6.2019 platia nasledovné sadzby cestovných náhrad:

-          pri použití jednostopového vozidla (napr. motocyklu) alebo trojkolky: 0,053 € / km,

-          pri použití osobného cestného motorového vozidla: 0,193 € / km.

Do 31.5.2019 sa postupuje podľa opatrenia, ktoré stanovilo tieto sadzby:

-          pri použití jednostopového vozidla (napr. motocyklu) alebo trojkolky: 0,05 € / km,

-          pri použití osobného cestného motorového vozidla: 0,183 € / km.

Príklad: Zamestnanec na pracovnej ceste prešiel vlastným vozidlom 1 000 km. Od zamestnávateľa mu patrí náhrada za použitie vlastného vozidla vo výške 0,193 x 1 000 = 193 €. Po starom by zamestnanec dostal o 10 € menej. Okrem tejto náhrady má zamestnanec nárok aj na náhradu za spotrebované pohonné hmoty. Výška náhrady závisí od aktuálnej ceny pohonným hmôt a priemernej spotreby vozidla.

Daňový výdavok pre zamestnávateľa

Cestovné náhrady majú pre zamestnávateľa jednu veľkú výhodu. Celá cestovná náhrada predstavuje pre zamestnávateľa daňový výdavok. Z náhrad sa takisto neplatí žiadne poistné a pre zamestnanca ide o čistý príjem, ktorý už nikde neuvádza a nie je súčasťou ročného zúčtovania ani daňového priznania fyzickej osoby.

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?