Vzory pracovných zmlúv a dohôd

Nižšie sú k dispozícii rôzne šablóny pracovných zmlúv, dohôd a ďalších dokumentov ku mzdovej agende na stiahnutie.
#Názov dokumentu
1001_pracovna_zmluva_doba_urcita
2001a_pracovna_zmluva_kpc_doba_urcita
3002_pracovna_zmluva_doba_neurcita
4002a_pracovna_zmluva_kpc_doba_neurcita
5004_pracovna_zmluva_veduci_bez_mzdoveho_zvyhodnenia_doba_urcita
6005_pracovna_zmluva_veduci_bez_mzdoveho_zvyhodnenia_doba_neurcita
7007_pracovna_zmluva_veduci_so_mzdovym_zvyhodnenim_doba_urcita
8008_pracovna_zmluva_veduci_so_mzdovym_zvyhodnenim_doba_neurcita
9010_dohoda_o_pracovnej_cinnosti_pravidelny_prijem_doba_urcita
10010a_dohoda_o_pracovnej_cinnosti_nepravidelny_prijem_na_dobu_kratsiu_ako_1_mesiac
11013_dohoda_o_brigadnickej_praci_studenta_pravidelny_prijem_doba_urcita
12013a_dohoda_o_brigad_praci_studenta_nepravidelny_prijem_na_dobu_kratsiu_ako_1_mesiac
13016_hmotna_zodpovednost_pracovna_zmluva
14017_hmotna_zodpovednost_dohoda_o_pracovnej_cinnosti
15018_hmotna_zodpovednost_dohoda_o_brigadnickej_praci_studenta
16020_pracovna_napln_pracovna_zmluva
17021_pracovna_napln_dohoda_o_pracovnej_cinnosti
18022_pracovna_napln_dohoda_o_brigadnickej_praci_studenta
19024_dohoda_o_skonceni_prac_pomeru_paragraf_60_zo_strany_zamestnavatela
20025_dohoda_o_skonceni_prac_pomeru_paragraf_60_zo_strany_zamestnanca
21026_skoncenie_prac_pomeru_paragraf_72_v_skusob_dobe_zo_strany_zamestnavatela
22027_skoncenie_prac_pomeru_paragraf_72_v_skusob_dobe_zo_strany_zamestnanca
23028_dohoda_o_skonceni_dohody_o_pracovnej_cinnosti_pravidelny_prijem
24029_dohoda_o_skonceni_dohody_o_brigadnickej_praci_studenta_pravidelny_prijem
25030_oznamenie_o_skonceni_pracovneho_pomeru_paragraf_60_dohodou
26031_oznamenie_o_skonceni_prac_pomeru_paragraf_67_vypoved_dana_zamestnancom
27032_oznamenie_o_skonceni_prac_pomeru_paragraf_71_po_uplynuti_doby_urcitej
28034_dohoda_o_zmene_pracovnej_zmluvy
29035_dohoda_zrazka_zo_mzdy_stravne
30036_ziadost_o_zasielanie_mzdy_na_ucet
31037_oznamenie_o_skonceni_dopc_uzatvorenej_na_dobu_urcitu
32038_oznamenie_o_skonceni_dobps_uzatvorenej_na_dobu_urcitu
33039_dohoda_o_vykonani_prace_pravidelny_prijem_na_viac_ako_1_mesiac_odmena_kazdy_mesiac
34040_dohoda_o_vykonani_prace_nepravidelny_prijem_na_viac_ako_1_mesiac_mzda_po_ukonceni_prace
35041_dohoda_o_vykonani_prace_nepravidelny_prijem_na_viac_ako_1_mesiac_mzda_nepravidelne
36042_dohoda_o_vykonani_prace_nepravidelny_prijem_na_menej_ako_1_mesiac_a_max_1_mesiac
37052_suhlas_so_zasielanim_pasky_elektronicky