Výška minimálnej mzdy pre rok 2024

Suma mesačnej minimálnej mzdy sa zvyšuje od 1. januára 2024 zo súčasných 700 eur na 750 eur.

Minimalna mzda 2024

Na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov dohodli na sume minimálnej mzdy pre rok 2024 vo výške 750 eur. Historicky druhýkrát sa zástupcovia dohodli na vyššej sume ako určuje zákonný automat. Na minimálnu mzdu sú naviazané aj niektoré príplatky za prácu v neštandardných časoch, ktoré sa zvyšujú automaticky.

Zvýšenie sumy mesačnej minimálnej mzdy od 1. januára 2024 na 750 eur je zvýšenie o 50 eur oproti minulému roku, čo predstavuje nárast o 7,14 %. Táto suma platí pre zamestnancov, ktorí pracujú v rozsahu 40 hodín týždenne na plný pracovný úväzok. Základná minimálna hodinová mzda sa zvyšuje z 4,023 eur na 4,310 eur. V prípade kratšieho pracovného úväzku sa suma mesačnej minimálnej mzdy pomerne skráti.

Zvýšením minimálnej mzdy sa zvyšujú automaticky aj niektoré príplatky za prácu v neštandardnom čase. Za prácu v sobotu patrí zamestnancovi za každú hodinu práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy za hodinu, čo znamená 2,155 eur pre rok 2024.

Za prácu v nedeľu patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy za hodinu, čo predstavuje v budúcom roku sumu 4,31 eur.

V prípade nočnej práce patrí zamestnancovi príplatok najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy za hodinu, teda v budúcom roku sumu 1,724 eur.

Stupeň
Minimálne mzdové nároky v roku 2023 určené z minimálnej mzdy 700 eur Minimálne mzdové nároky v roku 2024 určené z minimálnej mzdy 750 eur
Suma minimálneho mzdového nároku za mesiac Suma minimálneho mzdového nároku za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín Suma minimálneho mzdového nároku za mesiac Suma minimálneho mzdového nároku za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín
1 700 eur 4,023 eur 750 eur 4,310 eur
2 816 eur 4,690 eur 866 eur 4,977 eur
3 932 eur 5,356 eur 982 eur 5,644 eur
4 1048 eur 6,023 eur 1098 eur 6,310 eur
5 1164 eur 6,690 eur 1214 eur 6,977 eur
6 1280 eur 7,356 eur 1330 eur 7,644 eur

Uvádzané sumy minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň za každú hodinu odpracovanú zamestnancom zodpovedajú práci zamestnanca na ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín.

Názov peňažného plnenia
Sumy mzdových plnení od 1.6.2023 do 31.12.2023
(ustanovené ako percentuálny podiel minimálnej mzdy 700 eur/mes)

Sumy mzdových plnení od 1.1.2024 do 31.12.2024
(ustanovené ako percentuálny podiel minimálnej mzdy 750 eur/mes)
Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (základná suma) 2,0115 eur 50 % 2,155 eur 50 %
Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (znížená suma) 1,81035 eur 45 % 1,9395 eur 45 %
Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (základná suma) 4,023 eur 100 % 4,31 eur 100 %
Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (znížená suma) 3,6207 eur 90 % 3,879 eur 90 %
Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu "štandardnú" (základná suma) 1,6092 eur 40 % 1,724 eur 40 %
Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu "štandardnú" (znížená suma) 1,40805 eur 35 % 1,5085 eur 35 %
Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu "rizikovú" 2,0115 eur 50 % 2,155 eur 50 %
Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce 0,8046 eur 20 % 0,862 eur 20 %
Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska 0,8046 eur 20 % 0,862 eur 20 %

Ak by sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov na konkrétnej sume minimálnej mzdy nedohodli, výšku minimálnej mzdy by určoval zákonný automat. To znamená 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy za kalendárny rok 2022, čo predstavuje 744 eur mesačne.

Zdroj - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?