Príspevky pre podnikateľov - Prvá pomoc plus plus

Od začiatku februára 2021 sa pomoc podnikateľom poskytnutím príspevkov, známa pod názvom Prvá pomoc plus aktualizuje na Prvú pomoc plus plus.

Delenie príspevkov:

Prvá pomoc plus plus zahŕňa 6 opatrení. Zamestnávatelia môžu žiadať o príspevky z opatrení č. 1, č. 3A a 3B. SZČO môžu žiadať o príspevky z opatrení č. 2 a č. 4A. Pre Jednoosobové s.r.o. je určené opatrenie č. 4B.

Dôležité zmeny:

Nárok na príspevok na zamestnanca bude aj pri pracovnom pomere, ktorý začal v čase medzi 2.9.2020 až 1.2.2021.

Nárok na príspevky budú mať aj SZČO, ktoré začali podnikať v čase medzi 2.9.2020 až 1.2.2021.

Ministerstvo práce predlžuje možnosť čerpania príspevkov až do júna 2021.

Vyššia pomoc v rámci jednotlivých opatrení

Opatrenie č. 2 a č. 3B – príspevky pri poklese tržieb

  • 20 % - 29,99 % ... 330 eur (predtým 270 eur)
  • 30 % - 39 % ... 420 eur (predtým 270 eur)
  • 40 % - 49 % ... 510 eur (predtým 450 eur)
  • 50 % - 59 % ... 600 eur (predtým 450 eur)
  • 60 % - 69 % ... 690 eur (predtým 630 eur)
  • 70 % - 79 % ... 780 eur (predtým 630 eur)
  • 80 % a viac ... 870 eur (predtým 810 eur)

Nárok na opatrenie č. 2 získajú aj SZČO, ktoré by inak nárok nemali, ak sa najneskôr od 15. februára 2021 prihlásia na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie v SP a zostanú dobrovoľne poistené.

Pri opatrení č. 3B sa zvyšuje maximálna možná suma príspevku na 100 % ceny práce zamestnanca (predtým max. 80 % ceny práce zamestnanca).

Opatrenie č. 1 a č. 3A

Príspevok pri opatreniach č. 1 a č. 3A sa zvyšuje na 100 % ceny práce vypočítanej z náhrady mzdy, ktorá bola vyplatená zamestnancovi za prekážky v práci na strane zamestnávateľa (predtým 80 % ceny práce vypočítanej z náhrady mzdy, ktorá bola vyplatená zamestnancovi za prekážky v práci na strane zamestnávateľa).

Opatrenie č. 4A a č. 4B

Pri opatreniach č. 4A (SZČO bez poistenia v SP) a č. 4B (jednoosobové s.r.o.) sa príspevok zvyšuje na 360 eur (predtým 315 eur).

Detailný popis jednotlivých príspevkov spolu s príkladmi nájdete na odkaze nižšie.

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=508