Nevýhody a riziká spojené so sídlom firmy vo vlastnom byte alebo dome

Časť podnikateľov, ktorí vlastnia dom alebo byt, využívajú túto nehnuteľnosť ako sídlo či už zabehnutej alebo úplne novej firmy. Problém môže vzniknúť vtedy, ak podnikateľ nevlastní nehnuteľnosť, či už dom alebo byt.

Arisan virtualne sidlo firmy

V takýchto prípadoch sa často podnikatelia rozhodnú umiestniť sídlo svojej firmy v nehnuteľnosti, ktorú vlastnia ich príbuzní, napríklad u rodičov alebo súrodencov.

Takéto riešenie sa na prvý pohľad zdá ako veľmi výhodné, no prináša tiež viaceré nevýhody a riziká, na ktoré sa bližšie pozrieme v tomto článku.

Nesúhlas s umiestnením sídla firmy aspoň jedným z vlastníkov nehnuteľnosti
Na to, aby si mohol podnikateľ zapísať na sídlo svojej firmy nehnuteľnosť, je potrebný overený, písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti. Pokiaľ aspoň jeden z vlastníkov neudelí tento súhlas, sídlo firmy si podnikateľ zapísať nemôže.
V prípade bytového domu, s bytmi vo vlastníctve bytového družstva, je potrebný písomný súhlas predsedu bytového družstva, čo môže byť administratívne a časovo veľmi náročné.

Zlý imidž spoločnosti
Dnes si pomocou internetu vie každý pozrieť, kde sa nachádza sídlo firmy, a tiež to, ako vyzerá, čo môže v potenciálnych klientoch vyvolať negatívne pocity.

Úradné kontroly
Adresa, na ktorej má firma sídlo, slúži ako oficiálny kontakt pre štátne úrady. V prípade sídla firmy vo vlastnej nehnuteľnosti všetky kontroly prebiehajú u vás doma, čo má určite vplyv na vaše súkromie.

Vplyv na susedov
Prevádzkovanie podnikateľskej činnosti v obytnom priestore môže mať vplyv na okolitých obyvateľov, najmä pokiaľ ide o hluk alebo prítomnosť klientov. Opačným riešením je realizovanie obchodných stretnutí na rôznych miestach, ako sú napríklad kaviarne, čo vzbudzuje v klientoch pocity nedôveryhodnosti ako obchodného partnera.

Komplikácie spojené s exekúciou
Pri podnikaní môžu nastať aj rôzne nemilé situácie, napríklad pozabudnutie úhrady faktúry za objednané produkty alebo služby, prípadne faktúry po splatnosti, v dôsledku čoho môže situáciu riešiť exekútor na adrese sídla firmy. Exekútor následne môže spísať a zabaviť majetok firmy, ktorý sa v danej nehnuteľnosti nachádza.

Označenie nehnuteľnosti
Netreba zabúdať ani na povinnosť označenia sídla firmy v nehnuteľnosti, ktoré slúži pre úrady a rovnako pre klientov, aby vašu firmu vedeli nájsť. V prípade neoznačenia poštovej schránky podnikateľovej firmy v nehnuteľnosti sa podnikateľ vystavuje možnosti pokutovania za nedodržanie tejto povinnosti.

Obmedzený profesionálny dojem
Prevádzkovanie podnikania vo vlastnom byte môže mať negatívny vplyv na profesionálny dojem klientov, obchodných partnerov alebo investorov. Niektorí ľudia môžu považovať podnikanie v obytnom priestore za menej dôveryhodné alebo profesionálne.

Pred začatím podnikania a založením firmy je dôležité zvážiť tieto faktory a spraviť si analýzu výhod a nevýhod pred rozhodnutím prevádzkovať svoje podnikanie vo vlastnom byte. V niektorých prípadoch môže byť výhodnejšie a bezpečnejšie vyhľadať komerčné priestory alebo využívať iné možnosti na základe povahy a rozsahu podnikania.

Ako alternatívu si môžete zriadiť Virtuálne sídlo, ktoré u nás nájdete za skvelú cenu už od 30,- EUR mesačne. Vyhnete sa tak všetkým rizikám a nevýhodám. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.