Metodické informácie k zamestnaneckým benefitom v Česku

Metodické informácie vydané Finančnou správou ČR na zdaňovanie benefitov a iných plnení od 1. januára 2024

V tabuľke sú prehľadne popísané najbežnejšie prípady zdanenia benefitov ako u zamestnancov, tak aj u zamestnávateľov.