Zmena výšky súdnych poplatkov od apríla 2024

Od apríla 2024 dochádza k úprave poplatkov za zápis do obchodného registra a vydanie živnostenských oprávnení. Novela príslušných zákonov prináša zmeny, ktoré sa dotknú novo vznikajúcich firiem, živností, ale aj zmien v existujúcich firmách.

Aké poplatky sa menia?

Poplatky za zápis do obchodného registra:

  • Prvozápis s.r.o.: zo 150 eur na 220 eur
  • Prvozápis akciovej spoločnosti: z 375 eur na 550 eur
  • Prvozápis organizačnej zložky: zo 150 eur na 220 eur
  • Zmenový zápis: z 33 eur na 50 eur

Poplatky za vydanie živnostenských oprávnení:

Osobné ohlásenie:

   • Voľná živnosť: z 5 eur na 7 eur
   • Remeselná živnosť: z 15 eur na 22 eur
   • Viazaná živnosť: z 15 eur na 22 eur

Pri elektronickom ohlásení je platná suma 50 % z plnej výšky poplatku, pričom voľná živnosť je naďalej bezplatná.

Koho sa zmeny dotknú?

Zmeny v poplatkoch platia pre všetky osoby, ktoré plánujú od apríla 2024 založiť s.r.o. alebo živnosť, a pre všetky spoločnosti zapísané v obchodnom registri, ktoré plánujú vykonať zmenový zápis.

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?