Nová súdna mapa, vznik mestských či správnych súdov

Reforma súdnej mapy prináša od 1.6.2023 okrem iného vznik mestských súdov v Bratislave a Košiciach i troch správnych súdov.

V Bratislave vznikli štyri mestské súdy. Mestský súd (MS) Bratislava I je špecializovaný na trestnoprávnu agendu, MS Bratislava II na rodinnoprávnu agendu, MS Bratislava III na obchodnoprávnu agendu a MS Bratislava IV na občianskoprávnu agendu. Z troch okresných súdov v Košiciach, ktoré sídlia v jednej budove, vznikol jeden mestský súd, ktorý preberá agendu súčasných súdov.

V prípade krajských súdov, ktorých počet zostal zachovaný, prichádza k zmene špecializácií. Odvolaciu obchodnú agendu budú riešiť tri krajské súdy – Bratislava (aj pre obvod Trnava a Nitra), Banská Bystrica (aj pre obvod Trenčín a Žilina) a Košice (aj pre obvod Prešov). Odvolaciu rodinnoprávnu agendu riešia krajské súdy v Trnave (aj pre obvody Bratislava a Nitra), v Žiline (aj pre obvody Banská Bystrica a Nitra) a v Prešove (aj pre obvod Košice).

Zmena pri označení registra

Dôležité je pripomenúť, že pri spoločnostiach, ktoré majú sídlo v Bratislave sa zaviedla zmena pri označení registra.

Každá obchodná spoločnosť má povinnosť uvádzať na svojich obchodných dokumentoch (napríklad faktúra, objednávka, zmluva) aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu. Táto povinnosť vyplýva z ustanovenia § 3a Obchodného zákonníka.

V rámci novely súdnej mapy, ktorá bola prijatá zákonom č. 150/2022 Z. z., dochádza s účinnosťou od 1.6.2023 okrem iného k zmene niektorých súdov, ktoré vedú obchodný register.

Označenie registra do 1.6.2023 - Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.

Označenie registra od 1.6.2023 - Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.

Z tohto dôvodu je potrebné pri spoločnostiach, ktoré majú sídlo v Bratislave, na všetkých obchodných dokumentoch aktualizovať označenie registrovaného súdu na Obchodný register Mestského súdu Bratislava III.

Ďalšie informácie k reforme súdnej mapy

Súdy budú po novom môcť viac využívať aj online formu pojednávania. V odvolacej rodinnoprávnej agende sa zavádza pravidlo, že sudcovia vycestujú na ten krajský súd, ktorý je pre účastníka konania v obvode bližšie.

Spory medzi občanmi a štátom budú riešiť nové tri správne súdy v Banskej Bystrici, Košiciach a Bratislave.

Zdroj: Úrad vlády SR

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?