Zmena výšky stravného od 1. októbra 2023

Tento rok už po tretíkrát dôjde k zvýšeniu stravného. Zo zákona k zvyšovaniu tejto sumy dochádza vtedy, ak ceny jedál a nealkoholických nápojov narastú o viac ako 5 % v porovnaní s mesiacom, na základe ktorého boli poslednýkrát upravované.

Stravne od oktobra 2023

Nárast dosiahol tentokrát 5,8 %. Zvýšenie stravného vstupuje do platnosti od 1.10.2023.

Nové sumy stravného od 1.10.2023 pre časové pásma sú nasledovné:

Trvanie pracovnej cesty

Stravné

5 až 12 hodín

7,80,- €

12 hodín až 18 hodín,

11,60,- €

nad 18 hodín

17,40,- €

Vývoj sumy stravného pre jednotlivé časové pásma v roku 2023

Trvanie pracovnej cesty

Stravné od 1.1.2023

Stravné od 1.6.2023

Stravné od 1.10.2023

5 až 12 hodín

6,80,- €

7,30,- €

7,80,- €

12 hodín až 18 hodín,

10,10,- €

10,90,- €

11,60,- €

nad 18 hodín

15,30,- €

16,40,- €

17,40,- €

Rovnako sa od 1.10.2023 mení aj minimálna hodnota gastrolístka

Zamestnávatelia, ktorí zabezpečujú stravovanie svojim zamestnancom prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovávať stravovacie služby, musia zabezpečiť, aby hodnota stravovacej poukážky (gastrolístka) dosahovala minimálne 75 % hodnoty stravného počas pracovnej cesty trvajúcej od 5 do 12 hodín.

Ak je hodnota stravného 7,80 €, minimálna hodnota gastrolístka bude 5,85 eur. Pre zamestnávateľov, ktorí poskytujú gastrolístky alebo finančný príspevok na stravovanie, sa minimálna výška tohto príspevku zvyšuje na 3,22 eur, čo predstavuje 55 % z hodnoty 5,85 eur.

Vývoj hodnoty gastrolístka v roku 2023

Účinnosť

Od 1.1.2023

Od 1.6.2023

Od 1.10.2023

Minimálna hodnota stravovacej poukážky

5,10,- €

5,48,- €

5,85,- €

Minimálny príspevok zamestnávateľa, ktorý poskytuje gastrolístky / finančný príspevok na stravovanie

2,81,- €

3,02,- €

3,22,- €

Stravné a SZČO od 1.10.2023

Samostatne zárobkovo činné osoby, ako napríklad živnostníci, ktorí uplatňujú preukázateľné daňové výdavky, majú možnosť zahrnúť náklady na stravovanie do svojich výdavkov. Toto už nemusia dodatočne preukazovať. Avšak, môžu si zahrnúť do svojich daňových výdavkov sumu vo výške 55 % z hodnoty stravného pre pracovnú cestu za každý odpracovaný deň trvajúci od 5 do 12 hodín. Ak im v daný deň nie je poskytnuté stravné ako zamestnancovi, nepriznáva sa mu stravné na pracovnej ceste zamestnanca alebo SZČO a nejedná sa o výdavok na stravu poskytnutý ako nepeňažné plnenie držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Od 1.10.2023 môžu samostatne zárobkovo činné osoby uznať do svojich daňových výdavkov sumu 4,29 eura za každý odpracovaný deň, čo je zvýšenie oproti sume 4,02 eura, ktorá platila do 30.9.2023.

Zdroj - www.podnikajte.sk

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?