Životné minimum od 01.07.2016

Výška životného minima sa vždy mení k 01.07. príslušného roku. Suma životného minima sa však pre tento rok nemení a ostáva nezmenená už od roku 2013 a jej výška je 194,58 EUR.

Ako sa zisťuje?

Štatistický úrad SR zisťuje koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tento údaj následne poskytne Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý následne vydá opatrenie o zmene výšky životného minima.

Čo výška životného minima ovplyvňuje:

- Daňový bonus na dieťa

- Nezdaniteľnú časť základu dane a teda aj samotnú výšku dane, ktorú musí fyzická osoba zaplatiť

- Prídavky a príplatky na dieťa

- Exekučné zrážky – presnejšie nepostihnuteľnú sumu pri exekučných zrážkach

- Výšku minimálneho dôchodku