Základná výmera dovolenky sa mladým rodičom navyšuje na 5 týždňov

Pre mladých rodičov, ktorí doposiaľ nedovŕšili vek 33 rokov sa od nového roka navýšila základná výmera dovolenky.

Novela Zákonníka práce č. 380/2019 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2020 hovorí o navýšení základnej dĺžky výmery dovolenky na 5 týždňov aj pre tých zamestnancov, ktorí doposiaľ nedovŕšili vek 33 rokov, ale trvalo sa starajú o dieťa.

Nárok na vyššiu výmeru dovolenky majú obaja rodičia.

Národný inšpektorát práce vydal stanovisko, podľa ktorého majú na vyššiu výmeru dovolenky nárok obaja rodičia, ak sa trvalo starajú o dieťa, a to bez ohľadu na to, či žijú s dieťaťom v jednej domácnosti. Ak však zamestnanec nežije s dieťaťom v domácnosti, je potrebné aby preukázal relevantnú mieru starostlivosti.

Zvýšená výmera dovolenky ako forma dodatočného odpočinku má slúžiť určitému účelu vyjadrenému v dôvodovej správe, nejde teda o zvýšenie dovolenky len na základe toho, že niekto je rodičom, ale primárne z dôvodu, že ako rodič sa stará o dieťa, a tým pádom má nižšiu mieru regenerácie po pracovnej dobe a zároveň chce stráviť viac času s dieťaťom, napríklad počas letných prázdnin.

Ako je to s vyššou výmerou dovolenky v prípade rozvedených rodičov?

V prípade rozvedených rodičov, ak súd rozhodol o úprave ich vzťahov k dieťaťu, napríklad jeden z rodičov má zverenú osobnú starostlivosť o dieťa a druhý rodič má právo na styk s dieťaťom, tak tento rodič, ktorý má právo na styk s dieťaťom poprípade, ktorý len platí výživné nepreukazuje trvalú starostlivosť o dieťa pre účely Zákonníka práce z hľadiska dovolenky.

Rozhodujúce teda je, že sa rodič o dieťa trvalo stará. Preto, ak si budú chcieť obaja rozvedení rodičia uplatniť nárok na vyššiu výmeru dovolenky, mali by preukázať to, že sa o dieťa trvalo starajú. V prípade striedavej starostlivosti o dieťa majú osobnú starostlivosť obaja rodičia striedavo, a teda z tohto hľadiska sa javí, že ide u oboch rodičov o trvalú starostlivosť o dieťa.

Kto musí požiadať o nárok na vyššiu výmeru dovolenky?

Zamestnancovi, ktorý poberá daňový bonus na dieťa, bude nový nárok na dovolenku automaticky priznaný.

Ostatní zamestnanci, ktorí majú na navýšenú výmeru dovolenky nárok, musia o tento nárok požiadať a zdokladovať ho:

  • Vlastné dieťa – je potrebné zdokladovať rodným listom
  • Dieťa zverené do starostlivosti, alebo osvojené dieťa – je potrebné zdokladovať rozhodnutím súdu
  • Dieťa druha/družky – je potrebné zdokladovať čestným prehlásením

Žiadosť o nárok na vyššiu výmeru dovolenky ako aj čestné prehlásenie nájdete na tomto odkaze.

Chcete poznať naše výhody?

Chcete vedieť, čo všetko dostanete pri spolupráci s nami? Nahliadnite a dozviete sa ďalšie užitočné informácie.