V roku 2019 sa vypláca minimálna mzda vo výške 520 €. Aká bude minimálna mzda v roku 2020?

Výška minimálnej mzdy, ktorá má byť zamestnancovi vyplatená za odpracovaný čas je už tradične kontroverznou témou. Z pohľadu zamestnávateľa znamená navýšenie minimálnej mzdy aj nárast nákladov, pretože mzdu v hrubom vyjadrení je potrebné navýšiť o povinné zdravotné a sociálne odvody vo výške 35.2 %. Treba však podotknúť, že mzdové náklady zamestnanca sú v porovnaní s ostatnými krajinami Európy podstatne nižšie. Rovnako aj priemerné mzdové náklady na hodinu práce zamestnanca sú jedny z najnižších v európskom porovnaní.

Hoci mzdy na Slovensku medziročne rastú, naďalej však ostávame krajinou s lacnou pracovnou silou. Je potrebné spomenúť, že Slovensko bolo výnimkou spomedzi krajín Európskej únie vo vysokom raste minimálnej mzdy za posledné roky. V súčasnosti je Slovenská republika na siedmom mieste európsky krajín s najnižšou minimálnou mzdou. Pri porovnaní minimálnej mzdy k priemernému príjmu tvorila slovenská minimálna mzda v roku 2016 len 36,6 % priemerného príjmu a teda sa jednalo o tretí najnižší podiel z krajín, ktoré majú uzákonenú minimálnu mzdu. V tomto prípade slovenská mzda nedosahovala ani 60 % podiel, ktorý odporúča Európsky výbor sociálnych práv.

Zástupcovia zamestnávateľov sú ochotní akceptovať budúcoročný rast minimálnej mzdy na 552 € v hrubom, zatiaľ čo Konfederácia odborových zväzov SR navrhuje zvýšenie minimálnej mzdy až na výšku 635 €. Dôvodom pre rast minimálnej mzdy je aj produktivita práce na Slovensku, ktorá medziročne narastá a predpokladá sa zvyšovanie jej tempa. V porovnaní s Európskou úniou dosahuje Slovensko podiel na úrovni 81,7% priemernej produktivity práce na osobu. V priemernej produktivite práce na odpracovanú hodinu dosahuje Slovensko podiel vo výške 76,7%, čím obsadzuje devätnástu priečku zo sledovaných krajín EÚ. Pri návrhu minimálnej mzdy sa zohľadňuje aj rast cien, ktoré podľa odhadu narastú v roku 2020 o 2,4%. Konfederácia odborových zväzov SR taktiež predpokladá nárast cien v položkách každodennej spotreby domácností. Od výraznejšieho zvýšenia minimálnej mzdy sa zvyšuje predpoklad, že mzdové navýšenie pokryje zvýšené výdavky spôsobené infláciou a zamestnanec tak bude schopný tvoriť úspory.

             

Stav priemernej mzdy na Slovensku

Hoci je priemerná mzda v národnom hospodárstve nad 1 000,- €, viac ako polovica zamestnaných nezarába ani 800 € v hrubom vyjadrení. Konkrétne v roku 2016 bolo pod hranicou chudoby 668 439 zamestnancov, nakoľko ich príjem nedosahoval ani 60% mediánu ekvivalentného disponibilného príjmu domácnosti.

Z uvedených dôvodov je preto potrebné minimálnu mzdu optimalizovať. Náklady zamestnávateľov nie sú zanedbateľné, ale je rovnako dôležité všimnúť si benefitov, ktoré so sebou zvyšovanie mzdy prináša, ako napríklad zvyšovanie príjmov ľudí, vymanenie sa z pasce chudoby, zvyšovanie spotreby domácností, možnosť tvorby úspor a pod. Vzhľadom na nízku príjmovú úroveň na Slovensku a snahu približovať sa vyspelým ekonomikám je nárast životnej úrovne prostredníctvom zvýšenia minimálnej mzdy významným krokom vpred. 

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?