Rozdiel medzi personálnou a pracovnou agentúrou

Personálne agentúry a pracovné agentúry sú dve rôzne entity so špecifickými cieľmi a funkciami.

Rozdiel medzi personalnou a pracovnou agenturou

V súčasnom dynamickom svete práce sa mnoho ľudí obracia na rôzne zdroje a služby pri hľadaní zamestnania alebo vyhľadania vhodných kandidátov pre svoje podniky. Dva bežné spôsoby, ako to dosiahnuť, sú spolupráca s personálnou agentúrou a pracovnou agentúrou.

Aj keď sa tieto dve typy agentúr môžu zdať podobné, existujú medzi nimi významné rozdiely, ktoré ovplyvňujú to, ako pomáhajú zamestnávateľom a záujemcom o prácu. V tomto článku sa bližšie pozrieme na tieto rozdiely a pomôžeme vám pochopiť, ktorý typ agentúry by mohol byť pre vás ten správny.

1. Cieľ a účel
Personálne agentúry a pracovné agentúry majú odlišné ciele a účely.

  • Personálna agentúra: Tieto agentúry sa zameriavajú na nájdenie a výber vhodných kandidátov pre konkrétne pracovné pozície v rámci rôznych spoločností. Ich hlavným cieľom je poskytovať podnikom kvalifikovaných zamestnancov, ktorí vyhovujú ich potrebám a kritériám.
  • Pracovná agentúra: Pracovné agentúry sú často viac zamerané na dočasnú prácu a krátkodobé zamestnávanie. Ich hlavným cieľom je nájsť pracovné príležitosti pre uchádzačov o prácu, pričom sa jedná najmä o dočasné pozície alebo krátkodobé projekty.

2. Typy zamestnancov
Ďalším dôležitým rozdielom je typ zamestnancov, ktorých tieto agentúry zvyčajne obsluhujú.

  • Personálna agentúra: Personálne agentúry sa zameriavajú na nájdenie trvalých alebo dlhodobých zamestnancov pre podniky. Pomáhajú spoločnostiam obsadzovať stále pozície a hľadať kandidátov, ktorí by mohli zostať v spoločnosti na dlhšiu dobu.
  • Pracovná agentúra: Na druhej strane pracovné agentúry často pracujú s dočasnými alebo sezónnymi pracovníkmi. Pomáhajú ľuďom nájsť krátkodobé alebo dočasné pracovné príležitosti, ktoré môžu trvať len niekoľko týždňov alebo mesiacov.

3. Dĺžka kontraktu
Dĺžka kontraktu je ďalším kľúčovým rozdielom medzi týmito dvoma typmi agentúr.

  • Personálna agentúra: Kontrakty uzatvárané prostredníctvom personálnych agentúr sú často dlhodobejšie a môžu viesť k trvalému zamestnaniu v spoločnosti. Tieto agentúry pomáhajú nájsť kandidátov, ktorí sa stali súčasťou tímu na plný úväzok.
  • Pracovná agentúra: Pracovné agentúry často zabezpečujú dočasné alebo krátkodobé pracovné pozície, ktoré môžu trvať len niekoľko týždňov alebo mesiacov. Kontrakty sú obvykle obmedzené na konkrétny časový rámec alebo projekt.

4. Spôsob platby
Rozdiel môžeme nájsť aj v spôsobe, akým sú platené.

  • Personálna agentúra: Personálne agentúry často dostávajú odmeny od zamestnávateľa, keď im pomôžu nájsť vhodného kandidáta. Tento poplatok je zvyčajne percentuálnou časťou mesačnej mzdy kandidáta a platí ho zamestnávateľ.
  • Pracovná agentúra: Pracovné agentúry často získavajú svoje príjmy z marže, ktorú získavajú nad nákladmi na mzdy svojich dočasných pracovníkov. Táto marža môže byť stanovená na hodinovej, dennodennej alebo týždennej báze.

Ako si vybrať správnu agentúru

Zvážte vaše potreby
Rozhodnite sa, či potrebujete dlhodobých alebo dočasných pracovníkov. Ak hľadáte trvalý personál, personálna agentúra je pravdepodobne lepšou voľbou. Ak potrebujete rýchlejšie obsadenie dočasných miest, pracovná agentúra môže byť vhodnejšou voľbou.

Skontrolujte referencie
Pred výberom akejkoľvek agentúry dôkladne skúmajte ich referencie. Zistite, či majú skúsenosti v oblasti, ktorá vás zaujíma, a či majú dobrú pozíciu v oblasti služieb, ktoré poskytujú.

Pýtajte sa na poplatky
Informujte sa o poplatkoch, ktoré budete musieť zaplatiť za služby agentúry, a porovnajte ich s vaším rozpočtom.

Komunikujte otvorene
Komunikácia s vybranou agentúrou je kľúčovým krokom. Jasne definujte svoje požiadavky a očakávania, aby ste mohli dosiahnuť najlepší výsledok.

Na záver môžeme napísať, že personálne agentúry a pracovné agentúry sú dve rôzne entity so špecifickými cieľmi a funkciami. Voľba medzi nimi závisí od vašich potrieb, či už ste zamestnávateľ, alebo uchádzač o prácu, ktorý hľadá krátkodobé alebo trvalé pracovné príležitosti.

Je dôležité mať na pamäti tieto rozdiely a vybrať si agentúru, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Výber medzi personálnou a pracovnou agentúrou závisí od konkrétnych potrieb a priorít vašej spoločnosti. Oba typy agentúr majú svoje miesto na trhu práce.

Ak máte záujem o vyhľadanie pracovníkov neváhajte osloviť spolupracujúcu firmu Perspective Job.