Rodičovský príspevok v skratke

Rodičia môžu požiadať o predĺženie poberania rodičovského príspevku, ak dieťa neprijali do materskej školy.

Rodicovsky prispevok

Štátna sociálna dávka nazývaná rodičovský príspevok je príspevok, ktorý má za úlohu prispieť k zabezpečeniu riadnej starostlivosti o dieťa do 3 rokov, prípadne do 6 rokov, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý stav. Príspevok je adresovaný rodičovi dieťaťa, alebo fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, prípadne manžel rodiča dieťaťa, keď s týmto rodičom spoločne žijú v jednej domácnosti.

Aktuálna výška tejto dávky je 345,20 eur, ak rodič nepoberal materské a 473,30 eur, ak poberal. Pri dvojičkách sa tento príspevok zvyšuje o 25 % na každé z týchto detí. V praxi to teda znamená, že pri dvojičkách sa tento príspevok zvyšuje o 25 % (376,25 eur ak rodič nepoberal materské, 515,75 eur ak poberal materské), pri trojičkách o 35 % (451,50 eur ak rodič nepoberal materské, 618,90 eur ak poberal materské).

Pre koho je určený rodičovský príspevok v prípade neprijatia dieťaťa do materskej školy?

Príspevok je adresovaný pre rodiča, ktorý zabezpečuje starostlivosť (osobne alebo v súkromnom, resp. cirkevnom zariadení) o dieťa, ktoré nebolo prijaté do spádovej materskej školy na základe trvalého pobytu. Na druhej strane, tento príspevok je možné poberať iba do doby, kým si dieťa nezačne plniť svoje povinné predprimárne vzdelávanie.

Čo je potrebné doložiť pre uplatnenie si nároku na predĺžený rodičovský príspevok?

Pre uplatnenie si nároku je potrebné podanie písomnej žiadosti na príslušnom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu, pričom žiadosť je platná na jeden školský rok a pre pokračovanie je potrebné opätovné podanie žiadosti.

Na získanie predĺženého rodičovského príspevku je potrebné predloženie rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy na základe trvalého pobytu dieťaťa. Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa môže byť staré maximálne 12 mesiacov - jeho platnosť je na školský rok. Ďalšou podmienkou je, aby dieťa najneskôr do 31. augusta daného roka dovŕšilo 3 roky.

Ktoré dávky môže rodič poberať súčasne s rodičovským príspevkom a ktoré nie?

Paralelne s rodičovským príspevkom môže rodič poberať ošetrovné, tehotenské, invalidný dôchodok a pomoc v hmotnej núdzi.

Naopak, rodičovský príspevok nie je možné poberať súčasne s materským, rodičovským príspevkom na mladšie dieťa, s príspevkom na starostlivosť a s dávkou v nezamestnanosti.

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?