Poberanie príjmu počas materskej

V prípade, že je žena zamestnaná, nemôže mať v období nároku na materské taký príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Pri posudzovaní tohto príjmu sa berie do úvahy iba príjem z takého nemocenského poistenia, z ktorého si zamestnankyňa uplatnila nárok na materské.

Žena môže poberať materské a zároveň vykonávať zárobkovú činnosť, ak sa počas poberania materského zamestná u iného zamestnávateľa alebo ak uzavrie novú pracovnú zmluvu zakladajúcu ďalšie povinné nemocenské poistenie so svojím pôvodným zamestnávateľom (napríklad sa zamestná na inú pracovnú pozíciu, na dobu určitú, respektíve uzatvorí dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). 

Nárok na materské zamestnankyňa nestráca, a to ani v prípade, ak pri poberaní materského má zo spomínaných pracovnoprávnych vzťahov príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1 zákona.

SZČO a príjem počas materskej

SZČO má nárok na materské aj v prípade, že vykonáva zárobkovú činnosť, z ktorej je povinne nemocensky poistená. V tomto prípade neexistujú žiadne obmedzenia príjmu z podnikania. Nie je potrebné prerušovať a ani pozastavovať živnosť.