Práca v zahraničí: Žiadosť o prenosný dokument A1 a elektronické podanie

Sociálna poisťovňa zjednodušila proces podávania žiadostí o vydanie prenosných dokumentov A1 (PD A1) pre prácu v zahraničí.

O tento dokument ročne požiada približne až 120 tisíc ľudí, pričom od 15.5.2023 je možné podanie žiadosti elektronickou formou. Proces podania žiadosti elektronickou formou bude rýchlejší a efektívnejší (z dôvodu čiastočnej automatizácie procesov, resp. odstránenia chýb pri vypĺňaní žiadostí). Žiadosť je možné podať prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na portáli Sociálnej poisťovne: https://eformulare.socpoist.sk

Kedy je potrebné požiadať o PD A1?

O túto žiadosť je potrebné požiadať v prípade, ak zamestnávateľ vysiela svojho zamestnanca pracovať do  krajín EÚ/EHP/Švajčiarska/Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska alebo v prípade, ak SZČO bude v zahraničí pracovať na slovenskú živnosť, pričom pri výkone svojej činnosti v zahraničí má aj ďalej podliehať sociálnemu poisteniu Slovenskej republiky.

O určenie uplatniteľnej legislatívy (určenie sa potvrdzuje prostredníctvom PD A1) je nutné požiadať aj v prípadoch súbežného výkonu práce vo viacerých z uvedených štátov. O PD A1 sa odporúča požiadať včas ešte pred odchodom za prácou.

Aký je postup na podanie žiadosti?

O určenie uplatniteľnej legislatívy (určenie sa potvrdzuje prostredníctvom PD A1), podávané do 14.05.2023 výlučne papierovou podobou, si klient od 15.05.2023 môže podať žiadosť elektronicky, prostredníctvom eFormulára, na ktorý nájdete odkaz vyššie.

Vyplnený formulár je potrebné zaslať prostredníctvom webového portálu Sociálnej poisťovne https://eformulare.socpoist.sk spolu s priloženými  prílohami, na základe ktorých klient deklaruje skutočnosti uvedené v eFormulári. Prílohy sú rovnaké, ako v prípade podávania papierovej žiadosti a ich formát môže byť PDF súbor, DOC súbor alebo PNG súbor.

Ako sa dozviem, že moja žiadosť bola vybavená?

Pri podaní žiadosti o vystavenie PD A1 prostredníctvom e Formulára, Sociálna poisťovňa potvrdený dokument zašle do elektronickej schránky, z ktorej sa eFormulár odosielal. V prípade, že zamestnávateľ, zamestnanec alebo alebo SZČO nevlastní elektronickú schránku, z ktorej sa eFormulár zasielal, je potrebné k eFormuláru priložiť Splnomocnenie vlastníka elektronickej schránky na podanie eFormulára, resp. doručenie PD A1.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?