Poskytnutie daru, reklamného predmetu z pohľadu daňového nákladu

Nielen v predvianočnom období je téma darov a reklamných predmetov vcelku komunikovaná. Veľa podnikateľov sa rozhodne obdarovať rodinu, známych a nezabudnú samozrejme aj na svojich obchodných partnerov. Môžu si však takéto dary uznať ako daňový náklad?

Reklamny predmet danovy naklad

Daňovým nákladom je reklamný predmet, ktorý spĺňa zákonom stanovené požiadavky:

  • hodnota je do 17 EUR (u platiteľa DPH sa posudzuje cena bez DPH), do hodnoty sa započítavajú aj náklady na obstaranie (preprava). Ide o predmety, ktoré prezentujú firmu (hrnček, pohár, kalendár, pero, kľúčenka, hračky a mnoho ďalších),
  • nejde o darčekovú poukážku,
  • tabakové výrobky iba pri podnikateľoch, u ktorých je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti,
  • víno maximálne do výšky 5 % základu dane (nevzťahuje sa na výrobcov alkoholických výrobkov),
  • alkoholické nápoje iba pri podnikateľoch, u ktorých je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti.

Príklad: Daňovník, ktorý sa zaoberá poskytovaním IT služieb nakúpil 20 fliaš vína v hodnote 15 EUR za kus. Spolu ide o sumu 300 EUR. Vína poskytol svojim klientom pri príležitosti Vianoc. Môže si výdavky na obstaranie zahrnúť do daňových výdavkov?

Áno, môže, ak v príslušnom zdaňovacom období vykáže základ dane minimálne vo výške 6 000 EUR (hodnota vína je maximálne vo výške 5 % zo základu dane). Ak by daňovník vykázal zisk (základ dane) napríklad 2 000 EUR mohol by si uplatniť iba sumu 100 EUR.

Reklamný predmet nemusí byť označený logom firmy, musí byť však použitý na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Ako toto preukázať?

Dôkazné bremeno je na strane podnikateľa. Je však dôležité, aby počet reklamných predmetov neprevýšil počet zákazníkov resp. klientov v danom období, a samozrejme zabezpečenie zdaniteľných príjmov vieme dokázať tak, že v danom období boli vystavené faktúry, evidujeme tržby cez kasu. Špecifikum je v takom prípade, ak ide o zmluvy o dielo, kde odovzdanie diela je naplánované v nasledujúcich rokoch.

Uplatnenie DPH z reklamných predmetov

Ak platiteľ DPH vykonáva podnikateľskú činnosť, ktorá nie je oslobodená od DPH, môže si následne z reklamných predmetov – teda aj z vína, ak hodnota 1 ks. nepresiahne 17 EUR bez DPH, uplatniť nárok na odpočet. Aj napriek tomu, že dochádza k bezodplatnému dodaniu, nevzniká podnikateľovi pri dodaní tohto reklamného predmetu daňová povinnosť, nakoľko je tovar dodaný na obchodný účel.

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?