Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. januára 2023

Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) budú od roku 2023 platiť nové sumy odvodov pre platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie.

Výška zdravotných a sociálnych odvodov sa vypočítava podľa dosiahnutého vymeriavacieho základu pre platenie odvodov u SZČO. Výška minimálnych, pri sociálnych odvodoch aj maximálnych odvodov v roku 2023 závisí od výšky priemernej mesačnej mzdy z roku 2021.

Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne

Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) budú od roku 2023 platiť nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie. Odvody za január bude potrebné uhradiť najneskôr do 8. februára 2023. Minimálne poistné bude pre SZČO predstavovať 200,72 eur a maximálne poistné bude vo výške 2 810,11 eur.

Minimálne a maximálne poistné pre SZČO a DPO

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre SZČO a DPO sa od 1. januára 2023 zvyšuje takto:

  • minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 566,50 eur, sa zvyšuje na 605,50 eur,
  • maximálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti je 7 931 eur, sa zvyšuje na 8 477 eur.

Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2023 bude 200,72 eur. Maximálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2023 bude 2 810,11 eur. Minimálne poistné pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, bude od 1. januára 2023 vo výške 212,83 eur.

Informáciu zo Sociálnej poisťovne o novej výške poistného dostanú SZČO, ktorých sa to týka, v priebehu januára 2023 listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia do 8. februára 2023 (za január 2023).

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa odporúča SZČO a DPO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol.

Odvody SZČO do zdravotnej poisťovne

Výška zdravotných odvodov, rovnako ako v prípade sociálnych odvodov, sa odvíja od výšky mesačného vymeriavacieho základu. Z tejto sumy si vypočítame platby mesačných zdravotných odvodov vo výške 14 % (resp. 7 % v prípade osoby so zdravotným postihnutím).

V prípade zdravotných odvodov sa vymeriavací základ počíta teda obdobne ako v prípade sociálnych odvodov. Pre rok 2023 platí minimálny vymeriavací základ 605,50 eur (50 % z 1 211 eur).

Ak je mesačný vymeriavací základ SZČO pre rok 2023 rovný alebo nižší ako minimálny vymeriavací základ, t. j. 605,50 eur, je SZČO povinná v roku 2023 platiť minimálne mesačné zdravotné odvody vo výške 84,77 eur (resp. 42,38 eur v prípade osoby so zdravotným postihnutím, kedy pre ňu platí polovičná sadzba).

Ak je mesačný vymeriavací základ SZČO pre rok 2023 vyšší ako minimálny vymeriavací základ, t. j. vyšší ako 605,50 eur, bude SZČO povinná v roku 2023 platiť mesačné zdravotné odvody z vypočítaného vymeriavacieho základu, t.j. neexistuje horná hranica.

Porovnanie minimálnych odvodov s rokom 2022

Minimálne odvody SZČO od roku 2023 v porovnaní s rokom 2022 stúpnu spolu o 18,40 eur. Minimálne mesačné odvody v roku 2023 budú spolu pre SZČO predstavovať 285,49 eur. V roku 2022 to bola suma 267,09 eur.

Minimálne zdravotné odvody sa zvyšujú v roku 2023 na sumu 84,77 eur (resp. 42,38 eur v prípade zdravotného postihnutia) zo sumy 79,31 eur (resp. 39,65 eur) za rok 2022.

Minimálne sociálne odvody sa od roku 2023 zvyšujú na sumu 200,72 eur z pôvodných 187,78 eur za rok 2022.

Zdroj: www.podnikajte.sk

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?