Odklad daňového priznania e-mailom v tomto roku neplatí

Finančnej správe je potrebné oznámiť odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 štandardným zákonným spôsobom.

Odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 je potrebné oznámiť Finančnej správe štandardným zákonným spôsobom, a to buď elektronicky alebo v papierovej forme. E-mailové odklady Finančná správa v tomto roku neakceptuje. Išlo o opatrenie, ktoré bolo platné iba v minulom roku.

Daňovník, ktorému vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2021, je povinný toto daňové priznanie podať v lehote do 31.3.2022.

Ak daňovník zákonom stanovený termín nestíha, alebo sa z dôvodu pandémie dostal do problémov, môže Finančnej správe oznámiť predĺženie lehoty na splnenie si tejto povinnosti o tri mesiace, resp. o šesť mesiacov v prípade príjmov zo zahraničia.

Finančná správa upozorňuje, že v tomto roku e-mailové odklady DP zasielaním oznámenia na podnety@financnasprava.sk neplatia. Išlo o mimoriadne opatrenie platné len pre rok 2021.

Oznámenie o predĺžení lehoty musí byť podané najneskôr do 31.3.2022 na miestne príslušný daňový úrad (ak ho daňovník podáva v papierovej forme). Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka a je registrovaná pre daň z príjmov a rovnako aj právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri, má povinnosť podať Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 na predpísanom tlačive do 31.3.2022 elektronicky v zmysle § 13 ods. 5 zákona č.563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR, a ktoré je zverejnené na portáli Finančnej správy. Ide o tlačivo, ktoré je označené OZN493v20. Toto tlačivo nájdete na stiahnutie nižšie v článku.

Všetky dôležité informácie k odkladu daňového priznania ako aj konkrétne príklady nájdete na portáli Finančnej správy na tomto odkaze.

Zdroj: www.financnasprava.sk

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?